top of page
Image by Raimond Klavins

İstanbul Boğazı

Ana Sponsor

Platin Sponsor

Gümüş Sponsor

Destekleyen Isıl İşlem Firmaları

Sempozyum Kapsamı

Konferans Hakkında

Boğaziçi Uluslararası Isıl İşlem Sempozyumu MISAD-Metal Isıl İşlem Sanayicileri Derneği ve METEM-TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası Eğitim Merkezi işbirliği ile 11-13 Mayıs 2022 tarihlerinde İstanbul Sanayi Odası, İstanbul’da yapılacaktır.

Konferans Kapsamı


Bu uluslararası sempozyum kapsamı, geniş kapsamlı olarak, gelişmiş ısıl işlem teknolojileri alanlarında yeni zorlukların, yeni ilerlemenin ve ortaya çıkan fikirlerin tartışıldığı bir alan olacaktır. Aynı zamanda, mevcut durum ve perspektifleri, ısıl işlem teori ve pratiğinde incelemek için bir fırsat sunmalıdır. Sempozyumda ısıl işlem ile ilgili çeşitli Ar-Ge çalışmaları ele alınacaktır.

Giriş

Son yıllarda teknolojik genel bilgilerde meydana gelen önemli gelişmelerin birçoğu, ekonomik küreselleşmeyle birlikte, ısıl işlem alanında yeni zorluklar getirdi.

Bu üç günlük Sempozyum’da; mühendisler, bilim adamları, araştırmacılar ve üretim yöneticileri; en son ısıl işlem teknolojileri alanlarında yeni zorlukları, son gelişmeleri ve ortaya çıkan konuları gözden geçirip tartışabilecekleri bir forum sağlayacaktır.

Aynı zamanda, mevcut durum ve perspektifleri, ısıl işlem teori ve pratiğinde incelemek için bir fırsat sunmalıdır. Sempozyumda ısıl işlem ile ilgili çeşitli Ar-Ge çalışmaları ele alınacaktır.

Sempozyum ayrıca; alaşım geliştirme, mikroyapı / özellik ilişkileri ve mühendislik performansı, ısıl işlem’in çoğunlukla fiziksel metalurjik yönlerini de kapsayacaktır; ek olarak, Sempozyum’da yeni mühendislik süreçleri, matematiksel modelleme, sanal işlem, akıllı sistemler, modern ekipman ve ısıl işlem yönetimi ele alınacaktır.

Özellikle gelişmiş ısıl işlem alanlarında; alaşım özellikleri, üretim süreçleri, modelleme ve simülasyon, ekipman ve yönetim ile ilgilenenler, bu Sempozyum’dan yüksek fayda sağlayacaklardır.

Katılan delegelere ek olarak, Sempozyum Program Komitesi, seçkin araştırmacıları, ısıl işlemin önemli alanlarındaki en son gelişmeleri paylaşmak için davet edecektir.

bottom of page